For våre sameiere og beboere

Informasjonen er sortert etter relevans. Noe angår kun samiere, annet gjelder våre beboere. Til slutt har vi lagt ut litt generell info om nabolaget.

Img


Styrende dokumenter

Solhaven boligsameies vedtekter finner du her. Og husordensreglene ligger her.

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) finner du her her.

Img

Nøkkelbestillinger

Ved anskaffelse av systemnøkler til hoveddøren til Pilestredet Park 28, skal bestilling sendes til vår nøkkelansvarlig i OBOS Ann-Tove Sundby. Bestilling må være skriftlig, helst på e-post til ann.tove.sundby@obos.no.

I bestillingen må det oppgis nøkkelnummer, antall nøkler og adresse hvor nøklene skal sendes. Systemøklene sendes i postoppkrav. Øvrige nøkler kan kopieres hos en nøkkelfiler.

Img

TV og Internett

Sameiet har avtale med GET om levering av TV. I felleskostnadene er inkludert GET’s standard dekoder, GET’s startpakke samt standard tilleggsvalg. Se GET's hjemmeside for nærmere informasjon om startpakkens innhold og kanaler. En kan selv abonnere på utvidet programtilbud eller leie mer avanserte dekodere.

Ved fraflytting av leilighet skal GET-boksen leveres tilbake til GET.

Sameiet har ingen kollektive avtaler på internett. Hver enkelt sameier eller beboer står fritt til å velge leverandør selv. Lynet Interett har lagt fiber til sameiet, og kan bestilles her: http://lynet.no/bestill/415725/Solhaven_Boligsameie

Img

Avfall og kildesortering

Kildesorter avfallet ditt riktig. Matavfall legges i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vanlig vrengt handlepose. Alle posene knyttes med dobbel knute og kastes i samme avfallsbeholder i søppelrommet. Papp eller papir legges i egen avfallsbeholder. Annen type avfall skal ikke legges i våre avfallsbeholdere, eller settes i våre fellesarealer. Glassembalasje og metallembalasje kan leveres på returpunkt plassert ved Langes gate 11. Ellers kan avfall leveres ved Pilestredet park minigjenbruksstasjon.

PPØ leier inn avfallscontainere hvert år. Meld gjerne behov til styret, så kan sameiet leie inn egen avfallscontainer ved behov.

Img

Inergi/Techem

Inergi avregner strøm, fjernvarme og varmt forbruksvann for sameiet. Energikostnader betales på samme faktura som felleskostnadene fra OBOS. Her kan du se en forklaring på avregningen.

Ved salg av leilighet skal eierskifteskjema med måleravlesninger og signatur sendes til kundeservice@techem.no, eller per post til - Techem Norge AS, Hammersborg Torg 3, 0179, Oslo. Merk at vi ikke har kaldtvannsmålere.

Øvrige sameier

Pilestredet Park Økodrift (PPØ) har i oppgave å drifte fellesarealer og felles infrastruktur i Pilestredet Park. http://pilestredetpark.no/

Pilestredet Park Utomhus (PPU) har i oppgave å drifte fellesarealer i fellessameiet for B og L blokkene. Lars Ødemark representerer Solhaven boligsameiet i PPU-styret.

Pilestredet Park Garasjeanlegg (PPG) har i oppgave å drifte garasjeanlegget under blokkene. Anlegget er det største privateide garasjeanlegget i Norge med næmere 300 parkeringsplasser. PPG selger automatiske portåpnere til garasjeporten. Tor Ivar Præsteng representerer Solhaven boligsameiet i PPG-styret.

Img

Kulinariske opplevelser i nabolaget

Ute etter en matbit i nærområdet? Prøv disse:

Unfozo Pizza - Italiensk pizza, kun take-away, Sofies gate 10
http://www.pizzaunofezo.no/

Izakaya - Japansk pub med mat, sake, shochu, øl, whisky, umeshu etc., St. Olavs gate 7 (ikke skiltet, inn døra, ned i kjelleren)
http://www.izakayaoslo.com/

Sushi & Thai - Sushi, lite sitteplasser, anbefaler take-away, Ullevålsveien 39 (Inngang Dalsbergstien)
http://www.sushi-thai.no/

Happolati - Ylajali har flyttet ut. Nå har faren hennes, Happolati, flyttet inn. St. Olavs plass 2
http://happolati.no/