01 feb 2015

Undersøkelse om fjernvarme Lars Ødemark

Spørreundersøkelsen om fjernvarme ble gjort for å få en status på anlegget, og for å planlegge eventuelle ytterligere utbedringer. Vi fikk totalt 10 svar. Annonymiserte reslutater er gjengitt under.

Img Img

Med tanke på den lave deltakelsen, og de relativt gode tilbakemeldingene, gjøres det ingen ytterligere grep i denne fyringssesongen. Styret vil gå i dialog med de øvrige sameiene for eventuelt få byttet pumpa til en mer egnet når anlegget ikke er i drift. Vi ønsker samtidig å inngå en vedlikeholdsavtale for fjernvarmeanlegget.

Tilbake