21mars 15

Selvangivelsen for 2014 og garasjesameiet Lars Ødemark

Rutinene for innrapportering av boligsameier er endret i år. Det meldes fra garasjesameiet at det har oppstått en feil som innebærer at formuen av garasjeplassen nå er kommet med på selvangivelsen som en egen post, på cirka 200 000 pr garasjeplass.

Dette har kun betydning for formuesskatten, så om man ikke er i posisjon for å betale formuesskatt har det ingen betydning.

I dette vedlegget fra garasjesameiet er det kopiert tekst fra lignings-ABC hvor vilkårene for at garasjeplassen skal anses som en del av ligningsverdien av leiligheten er oppgitt. Det passer ikke 100%, men det antas at de aller fleste kan påberope seg dette.

Garasjesameiet har derfor valgt å være «åpen» om dette, men peker på at den enkelte selv må vurdere om vilkårene foreligger. I så fall må man selv rette i selvangivelsen.

Tilbake