02jun 15

Stengning av vannet Lars Ødemark

Fredag 5. juni 2015 kl. 23.00 vil vanntilførselen til bygget bli avstengt fram til lørdag morgen.

Det skal utføres vedlikeholdsarbeider på hovedvannledningen i kulvert. Arbeidet vil bli avsluttet tidlig lørdag morgen, men vi kan ikke si akkurat når. Når det tappes vann første gang lørdag vil det være noe luft i rørene og denne kommer ut gjennom krana. Det anbefales å ha tappet noen vann i en bøtte eller liknende for skylling av toalettet etc.

Se melding fra styret i PPØ her.

Tilbake